Latviešu valodas kursi

A1: otrdienās un ceturtdienās 17:30-19:00

A1: otrdienās un ceturtdienās 19:00-20:30

B1: piektdienās 18:00 - 20:00