Angļu valodas kursi

A2: Otrdienās un ceturtdienās, 13:30 - 15:00

A2.1: Pirmdienās un trešdienās, 17:30 - 19:00

B1.1: Otrdienās un ceturtdienās, 12:00 - 13:30

B1.2: Pirmdienās un trešdienās, 19:00 - 20:30